Home

Állati szövetek 8. osztály

Biológia 8. - 3 - Az állati szövetek vizsgálata Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas 1. óra A fénymikroszkóp felépítése Tantárgyközi kapcsolódás Fizika: a gyűjtőlencsék és a szórólencsék képalkotásának megismerése, gyakorlati jelentősé- ge, a kézi nagyító és a fénymikroszkóp, mint nagyító eszközök működésének megismerés About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Sejtek. A sejtek a szervezet olyan legkisebb egységei, amelyek még életjelenségeket mutatnak, például növekednek, osztódnak, anyagcserét folytatnak, alkalmazkodnak környezetük változásaihoz

Mozaik Kiadó - Biológia érettségi felkészítő

Biológia 8 - labor

Célok és feladatok •A diákok helyes fogalomhasználatának kialakítása. Állati egysejtűek 6 A moszatok főbb csoportjai 7 Gombák és szivacsok Nyálkagombák és valódi gombák 8 Szivacsok 9 Állati sejtek, szövetek Az állati sejt felépítése 10 Az állatok testét felépítő szövettípuso A növényi-állati sejt. Az állati és emberi szövetek főbb típusai. A nagy állati rendszertani csoportok (szivacsok, csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak, gerincesek) jellemzése testfelépítésük alapján. Állati szervek, életműködések és a környezet közti kölcsönös kapcsolatok. Alkalmazkodási változások, fejlődési irányok a A hámszövet sejtjei szorosan illeszkednek, gyakorlatilag alig figyelhető meg sejtközti rés. Az alatt lévő szövetektől általában egy sejtenkívüli rostos hártya, a bazális membrán (lamina basalis) választja el. A tüdő hólyagocskái és a vesetubulusok is hámszövetből épülnek fel. A vér- és nyirokerek belső felszínét specializált hámszövet, endotélium burkolja

ET LABO ET ÓEF GII TATA A Tatai Eötvös ózsef Gimnázium Öveges Programja Á.. Tanári segédlet 1 FELADATLAPOK BIOLÓGIA Emelt szint 9-10. osztály 10. osztály: Az állatok önfenntartása és reprodukciója: Az állati szövetek; A kültakaró és a mozgás; Az állatok táplálkozása; Az állatok légzése; Az állatok anyagszállítása; Az állatok kiválasztása; Az állatok szaporodása; Az állatok egyedfejlődése; Az állatok szabályozó működése: Az állatok hormonális.

Állati szövetek I

  1. írásbeli vizsga 1313 4 / 8 2013. május 14. Biológia — emelt szint Javítási-értékelési útmutató III. Állati szövetek összehasonlítása 7 pon
  2. Fizika - 8 évfolyam Teljes visszaverődés és fénytörő eszközök_KER_MAK.pdf 2014.04.30. 10.18 kulcsszavak: optikai pad, optikai korong, beesési szög, törési szög, határszög, A teljes visszaverődés megfigyelése Hasznos tudnivalók, érdekességek Fénytörés plánparalel lemezen Fénytörés prizmán Kérdések és feladato
  3. Természetismeret és biológia tapasztalati úton - gerinces állatok, halak 5. évfolyam - vizes helyek élővilága-halak 6. évfolyam - halak testfelépítése..
  4. 5. Az állatok szerveződése és az állati sejt 6. Az állati szövetek 7. A szivacsok, a csalánozók és a férgek 8. A puhatestűek, az ízeltlábúak 9. Halak, kétéltűek 10. Hüllők, madarak 11. Emlősök 12. Az állatok magatartása, egyéb viselkedése 13. A növények anyagcseréje, a növényi sejt 14. A növényi szövetek 15
  5. A BIZOTTSÁG 722/2012/EU RENDELETE (2012. augusztus 8.) a 90/385/EGK tanácsi irányelv tekintetében az állati szövetek felhasználásával előállított aktív beültethető orvostechnikai eszközök vonatkozásában és a 93/42/EGK tanácsi irányelv tekintetében az állati szövetek felhasználásával előállított orvostechnikai eszközö
  6. Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály 8. évfolyam TÉMAKÖR TARTALOM Az emberi szervezet felépítése és működése Az emberi test szerveződése Szerveződési szintek: sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek, szervezet. Az ember sejtjeinek közös jellemzői. A hámszövetek felépítése és funkciója

Melyikre jellemző az állítás vagy a kép? - Kitől kérhetsz segítséget? - Légzés igaz/hamis - Állati szövetek - növényi hormonok. Közösség 1. osztály 10. osztály Biológia. Példák a mi közösségünkből a(z) 10000+ eredmények 1 osztály 10 osztály biológia Két-, és egyszikűek. Melyikre jellemző az állítás vagy. E) A földigiliszta elhalt növények és állatok maradványait emészti meg a talajban. F) A levéltet ű fajok a növények háncselemeibe mélyesztik szívó szájszervüket. G) A vajvirág fajok nem tartalmaznak zöld színtesteket, a szerves anyagokat má FELKÉSZÜLÉS A TANÉVRE; TANMENETKÉSZÍTÉS 8 TÉMAKÖRÖK FELDOLGOZÁSA 23 I. Idegen tájak élővilága 23 II. Az állatok teste és élete 29 Az állati sejt és az állati szövetek 30 Az állatok bőre 40 Az állatok érzékszervei 44 Az állatok mozgása 50 Támadás és védekezés az állatok országában 52 Összefoglalás 5 7. osztály. Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben. Trópusi esőerdők. Szavannák. Sivatagok. Az élőlények változatossága II. Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz. Mediterrán térség. Lombhullató erdők. Fűves puszták. Tajga. Magashegységek. Az élőlények. A növények, gombák, állatok sejtjeiben a hasonlóságok mellett különbségek is megfigyelhetők. Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) Biológia 7. osztály 6 Készítette: Benke László Vizsgáld meg a metszetet fénymikroszkóppal! A kisebb nagyítástól kezdve haladj a nagyobb nagyítás felé

3. Az állatok kültakarójának külső rétegét alkothatja. 4. A külső elválasztású mirigyek váladéktermelő sejtjei ilyen szövetet alkotnak. 5. Emberben tartalmaz magvatlan sejteket is, melyek vas tartalmú fehérjében gazdagok. 6. Párhuzamosan rendeződött rostok építik fel. 7. Sejtközötti állománya szilárd. 8. Állatrendszertani törzsek, osztályok legfontosabb fajainak ismerete. A populációk kölcsönhatásainak, anyagforgalmának értelmezése. A bioszféra jelenlegi és jövőbeni problémái. Az állatok viselkedésének tanulmányozása. Magyarország különböző élőhelyeinek megismerése. Tantárgyi kapcsolatok: Földrajz. Osztály: 10 Nyolcosztályos gimnázium 8. osztály Követelmény: - Legyen tisztába saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival. - Lássa a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést. - Értse a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot free website template - classic business website layout. Tananyag. Forrás állományok. Forrás NYERS dokumentum m3-f97.txt, - docx formátum: m3-f97. Forrás NYERS dokumentum m3-f64 (zzz alapítvány, oroszlánkirály tájékozottak lesznek a növényi, állati és emberi test felépítéséről és működéséről, (12. osztály végére) növényi szövetek felépítése és működése közötti kapcsolatra.

§ Állati szövetek § Az állatok valamennyien heterotróf anyagcseréjű, soksejtű eukarióta élőlények. Sejtjeiket csak sejthártya határolja, sejtfaluk nincs. Szervezetük jelemzően diploid sejtekből áll, ivarsejtjeik pedig haploidok. Rendszerezésükben fontos szempont az embrionális fejlődés Szövetek Szövet fogalma Citológia I. Hámszövetek /1. Egyrétegű hámszövetek: - sejtjei egy rétegben helyezkednek el /a. Laphám: - sejtjei laposak Pl. léghólyagok, hajszálerek fala /b. Állati sejt: Hasonló a növényi sejthez , de hiányoznak pl. sejtfal, zöld színtest de vannak mitokondriumai, melyek az energiatermelésért. Az állati szövetek egy nehezen tanulható anyagrész, ezért is próbáltam kicsit feldobni. Az első órán az előző lecke anyagából (csalánozók) volt egy Socrative teszt. Az új anyaghoz kis egységekre osztottam az osztályt, a jelenlevők létszámától függően 2-3 fős párba vagy csoportba ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ VÁZLATOK 9-10. OSZTÁLY BOTOS ERIKA / NAGY MÓNIKA / VÉGH ÉVA 1 SZÖVETEK Követelmény: Növényi és állati szövetek: osztályozás, szerkezet, szerep Növényi szövetek:- elsődleges embrionális szövetek: apikális (csúcsmerisztéma) és interkaláris (közbeiktatott merisztéma

02 01 02 hulladék állati szövetek EWC kódszám Megnevezés 2001/8. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 395. 02 01 03 hulladék növényi szövetek 02 01 04 m´´uanyag hullad ék (kivéve a csomagolóeszközöket) 02 01 05 agrokémiai hulladéko Az erdő életközössége; Cserjék, bokrok, környezetismeret, 2. osztály . Állati szövetek Biológia 8. Emésztő szervrendszerünk Biológia 8. Az idegrendszer felépülése Biológia 8. Reflexek Biológia 8. Hormonrendszerünk Biológia 8. Év milliók eseményei a kontinensen Földrajz 8. A növényi és az állati szövetek fő típusai, jellemzésük. A növények táplálkozásának és légzésének kapcsolata; jelentősége a földi élet szempontjából. Az élőlényeket/sejteket felépítő anyagok (víz, ásványi anyagok, szénhidrátok, zsírok és olajok, fehérjék, vitaminok) és szerepük az életműködések. Sejek, szövetek, szervek (növényi, állati szövetek) 10 . Élet és energia 8 4. Öröklődés és evolúció 5. A biotechnológia módszerei és alkalmazása Az élet eredete és feltételei 4 A változékonyság molekuláris alapjai, sejt és genom 12 Egyedszintű öröklődés 1

Szövetek - Legkelendőbb áru. Bélésanyag POL. angyalok, figurák és állatok képzése (15) aranzsálás jutával és lennel (9) arcmaszk varrás (104) dekoráció készítés (20) díszkalap és kalapkészítés (3) festés (3) gyerekeknek (12) hajpántok készítése (1 Tevékenységek az állati szövetek témakörében. Eszköztár: Az állatok önfenntartása ll. (kiválasztás, kültakaró, mozgás), idegrendszer, szaporodás, egyedfejlődés: Kiegészítések. A békák bőre. A gerincesek kültakarója - így a békák bőre is - három rétegű bőr. Általános gerinces vonás, hogy a bőr külső. 1.) Sejtek az emberi (állati, növényi) szervezet legkisebb egységei, melyek szöveteket alkotnak. 2.) Sejtek alkotói: a.) sejthártya: elhatárol és összeköt

3.8. a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését; 3.9. az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és a szállítóeszközt Állati szövetek vizsgálata. 8. Életműködések vizsgálata. 9. Édesvízi gerinctelen állatfelismerés, áramló vizek ökológiai állapotfelmérése (MMCP) 10. Zárthelyi dolgozat (Redmenta feladatsor megoldása) 11. Online konzultáció, értékelés. ÉRTÉKELÉS A Bizottság 722/2012/EU rendelete (2012. augusztus 8.) a 90/385/EGK tanácsi irányelv tekintetében az állati szövetek felhasználásával előállított aktív beültethető orvostechnikai eszközök vonatkozásában és a 93/42/EGK tanácsi irányelv tekintetében az állati szövetek felhasználásával előállított orvostechnikai. 1 Általános iskola (5-8. évfolyam) TÉMAKÖR / Vizsgálat megnevezése Vizsgálat sorszáma Jelleg (T=tanulói; D=demonstrációs; Tg=Tehetséggondozó) MIKROORGANIZMUSOK VIZSGÁLATA Mikroorganizmusok a környezetünkben B.á-01 ; Tg Baktériumok morfológiai B.á-02 ; Tg Baktériumtelepek morfológiai B.á-03 ; Tg Antibiotikumok hatása a baktériumokra B.á-04 ; Tg Fitoncidek hatása a.

A szövetek típusai. Az állati szöveteknek négy típusa van: izomszövet, idegszövet, kötőszövet és hámszövet. Minden más szövettípus a négy alapvető szövettípus altípusát képezi (például a vér a kötőszövetnek minősül, mivel a vérsejtek extracelluláris mátrixban, a plazmában lebegnek) A 8. osztály főleg kézzel működtetett eszközöket tartalmaz, amelyeket a megfelelő szakmákban szerszámként használnak. például könyvkötő szövetek (16. osztály), szigetelő szövetek (17. osztály), geotextilek (19. osztály). 25. OSZTÁLY. A 29. osztály főleg állati eredetű élelmiszereket, valamint fogyasztásra.

Biológia - 8. évfolyam Sulinet Tudásbázi

8. Ebben a keringési rendszerben nincsenek hajszálerek, mert ennek az állatnak a szíve nem a mellkasban található. V. ÁLLATI SZERVEK ÉS SZÖVETEK (10 pont) 1. Mit ábrázol a rajz? (Egyszerű választás) Fürge gyík bőre. Kecskebéka bőre. Tengeri sün kültakaró. Tavi kagyló héja. Folyami rák kültakaró Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály 8. évfolyam TÉMAKÖR TARTALOM Az emberi szervezet felépítése és működése Az emberi test szerveződése Szerveződési szintek: sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek, szervezet. Az ember sejtjeinek közös jellemzői. A hámszövetek felépítése és funkciója Az eszköz az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 15. §-a szerinti eszközkészlet vagy eszközrendszer/ Placed on the market as a system or procedure pack, MDD Article 12. igen/ yes. nem/ no. Az eszköz sterilen kerül forgalomba/ Placed on the market as a sterile device. igen/ yes. nem/ no Az élőlények testfelépítése és életműködései: Az élővilág szerveződése: 14: Az élőlények szerveződési szintjei: 15: A sejt: 16: A sejtek felépítése és működése: 17: A szövetek: 18: A növényi szövetek felosztása és jellemzői: 20: Az állatok és az ember szövetei: A növények testfelépítése és

05

8 Szivacsok 9 Állati sejtek, szövetek Az állati sejt felépítése 10 Az állatok testét felépítő szövettípusok 11 Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak A csalánozók és a bordásmedúzák törzse 12 Laposférgek, fonalférgek és gyűrűsférgek 13 Puhatestűe Általános megjelölés Osztály Szálátmérő mikron Íveltség Finom gyapjú Finom merinó AAAAA (5A) 17 alatt > 12 Merinó AAAA (4A) AAA (3A) AA (2A) A1 A2 17-19 19-20 20-22 22-24 24-26 11-12 9-11 8-9 7-8 Középfinom gyapjú Nemesített pusztai juh B1 B2 26-28 28-30 6-7 Keresztezett C1 C2 C3 30-32 32-34 34-36 5-6 Pusztai juh D1 D2 D Az állati szövetek I. 31: Az állati szövetek II. 32: A növényi szövetek: 33: Megfigyelések, vizsgálódások: 34: A növények anyagcseréje: 35: A szaporodás: 36: Összefoglalás: 37: A kiadvány bevezetője. Kiegészítő füzetünk egy külön fejezetet tartalmaz, melyből megtudhatod, melyek az élők közös jellemzői. Az állatok rendszerezése és élettevékenysége. Biokémia, sejtbiológia, növényi és állati szövetek. II. forduló Gombák teste és életműködése. A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek. A növények rendszerezése és élettevékenysége. Az állatok rendszerezése és élettevékenysége

Az állatok rendszerezése és élettevékenysége.Biokémia, sejtbiológia, növényi és állati szövetek. II. forduló: Gombák teste és életműködése. A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek. A növények rendszerezése és élettevékenysége. Az állatok rendszerezése és élettevékenysége Az állatok szervezete szervrendszerekből áll, ezeket szervek alkotják. A szerveket felépítő szövetek-ben hasonló alakú és hasonló működést végző sejtek találhatók. A hámszövetek vastagságuk szerint lehetnek egy vagy több sejtsorúak. A sejtek alakja szerint lap- , Biológia 11. osztály 8 Készítette:. Osztálytípusok bemutatása. Általános sportágismereti és kosárlabda osztály (9. A) Tagozatkód: 0001, 0002. Az osztályba egyrészt (0001) olyan, a sportágak iránt érdeklődő, sportot szerető diákok jelentkezését várjuk, akik a gyakorlaton túl meg akarják ismerni a mozgások alapvető elméleti (technikai, taktikai, anatómiai, edzéselméleti) hátterét

Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői (I

a) Állatok b) Gombák c) Monerák d) Növények 2) Gerincesek a: a) pókszabásúak b) űrbelűek c) csigák d) farkos kétéltűek 3) Teleptestű növények: a) a zöldmoszatok b) a harasztok c) a nyitvatermők d) a zárvatermők. 8. Igaz vagy hamis? Módosítsa a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon Okos Doboz digitális online feladatgyűjtemény alsó és felső tagozatosok, középiskolások számára - 10. osztály; Biológia-egészségtan / Állatok (rendszertan, szövettan, szervezettan, élettan) / Definíciók, alapok, a kutatás eszközei / Az állati szövetek típusai, felépítésük, működésü Bernadett Polcsik : Schule / Einrichtung: Szombathelyi Neumann János Általános Iskola: Meine Apps . Mozgásszervrendsze

3. 4. 4. 1. - 4. Szövettan - feladatok és számítások ..

02 01 06 állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) 11.000 02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 3.500 02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anya 14. Az állatok kommunikációja. 11. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA 1. félév I. A sejtek anyagai 1. Biogén elemek, szervetlen vegyületek 2. Lipidek 3. Szénhidrátok 4. Fehérjék II. A sejt felépítése 5. A sejt határoló rendszere 6. A sejt anyag átalakító rendszere 7. A sejt információs rendszere III. A szövetek 8. A szövetek.

4 FENNTARTHATÓSÁG 51. A globális gondolkozás megjelenése . . . . . . . 218 52. Az ökológiai lábnyom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 A Pontáruházban korábbi vásárlásai után kapott pontjaiért vásárolhat könyveket. Belép a Pontáruházba A szóbeli vizsga időtartama egy-egy vizsgázót tekintve maximálisan 8-10 perc lehet. 0004 . NÉMET. 1. Bemutatkozás (ráhangolás a vizsgára - nem kerül értékelésre) 2. Beszélgetés az egyik vizsgáztatóval az egyik témakörből. 3. Párbeszéd az egyik vizsgáztatóval az egyik témakörbő Biológia a gimnáziumok 2. és a nyolcosztályos gimnáziumok 6. osztálya számára / Biológia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia a osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarský

8 általánossal végezhető állás Kaposvár. Friss 8 általánossal végezhető állások. Ingyenes, gyors és kényelmes munkakeresés regisztráció nélkül. 39.000 álláslehetőség. Kaposvár és Magyarországon más városai Állati szövetek írta: csalaneedit . Érdemes azzal kezdeni, hogy rápillantasz, hogy mit tanultunk 8. osztályban, mert ebben a bejegyzésben megtalálod azt a feladatlapot és a megoldást is, amit kaptál Az állati szövetek egy nehezen tanulható anyagrész, ezért is próbáltam kicsit feldobni. A szövetek felismerése nehéz, sok gyakorlást igényel, ezért megosztok az osztály Facebook csoportban egy prezentációt, 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály agaragar airdroid Alföld Amerika animáci. Play this game to review undefined. Melyek sorolhatók az állati szövetek közé? Preview this quiz on Quizizz. Melyek sorolhatók az állati szövetek közé? Állati szövetek DRAFT. 10th grade. 0 times. 0% average accuracy. an hour ago. demeterhanna_19872. 0. Save. Edit. Edit. Állati szövetek DRAFT. an hour ago MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary=----=_NextPart_01C31BFE.3FB3B190 This document is a Web archive file. If you are seeing this message, this means your browser or editor doesn't support Web archive files

Állati - Tananyago

Okostanköny 11. 12. Összes tantárgy Magyar irodalom Magyar nyelv Vizuális kultúra Ének-Zene Matematika Környezetismeret Egészségnevelés Történelem Fizika Kémia Természetismeret Földrajz Biológia Összes osztály 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. Ha megengedi a háziállatoknak a bútorokat, akkor kerülje a következő szövetek használatát. Chenille és állati karmok. A Chenille tartós és puha, mindkettő vonzó választás. Ezen kívül van egy nagyon dudoros halma (apró kis hurkokból), ami kiválóan alkalmas a szennyeződés elrejtésére. Vigyázzon azonban, hogy ugyanazt a. Biológia 8. osztály teljes tananyag doksi.h . Biológia, 8. osztály, 3. óra. 2020-04-16 . 09:45 . Forrás. Pannon RTV December hetedikétől több járványügyi szabályozás is módosul Ausztriában. Egyes esetekben oldanak a korlátozásokon, míg más esetekben szigorítás várható, amennyiben a kormány dönt róla Állati szervezet legnagyobb sejtjei. A biológiai szerveződés magasabb fokán a szövetek szervekbe (organ) egyesülnek, az életfolyamatok pedig nemcsak egy-egy szervhez kapcsolódnak, hanem szervcsoportokhoz, melyek egyes tagjai részfolyamatokat teljesítsenek, és ezek intergrálódnak egységes életjelenséggé.A szervek összessége az állati szervezet

Állati szövetek feladatok - az állati szövetek áttekintő

BIOLÓGIA 8. osztály. Miről tanulunk az idén? puhatestűek ízeltlábúak gerinces állatok V. Az ember szerveződése és anyagcseréje élő szervezet a sejt állati és emberi szövetek az emberi bőr és egészsége mozgásszervünk és egészsége az ember légzése és egészsége az ember táplálkozás 2 A prokarióta sejt A sejt. Élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok, állati szövetek, étrend-kiegészítők ubikinon (Q10) tartalmának vizsgálata HPLC-UV technikával. Élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok, étrend-kiegészítők vízben oldódó vitamintartalmának vizsgálata HPLC és HPLC-MS/MS technikával

Hulladékká vált állati szövetek 02 01 02 3634 6938 5749 75315 2281 A TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE A jelenlegi és az elmúlt 5 évben is alkalmazott technológiával kacsa nevelés történik a telephelyen. Az állattartás mélyalmos rendszerű, az állomány napos kacsaként kerül beszállításra a telephelyre. A növények és állatok országa jellegzetes törzseinek általános jellemzői. III. Részekből egész Az eukarióta sejt fénymikroszkópos szerkezete, a fő sejtalkotók (sejthártya, sejtplazma, sejtmag) szerepe a sejt életfolyamataiban. A növényi és az állati szövetek fő típusai, jellemzésük 8. osztály 1. feladat (3 pont): Írjatok a következő szövetek nevében egy-egy mondatos apróhirdetést úgy, hogy a szövetek neve ne sze-repeljen benne, de különleges tulajdonságaikat kiemelve egyértelműen felismerhetők legyenek! a) zsírszövet b) porcszövet c) szívizomszöve A b i o g é n e l e m e k Egyed alatti szerveződési szintek szervrendszerek → táplálkozás szervrendszere szervek → gyomor szövetek → simaizomszövet sejtek → simaizomsejt sejtalkotók → mitokondrium molekulák → fehérjék atomok → C-atom I. Elemek Élettelen természetet felépítő kémiai elemek 5,0 vas 8,13 alumínium. 14. Állati szövetek: Izomszövetek, Idegszövet 15. A laposférgek törzse 16. A gyűrűsférgek törzse 17. A puhatestűek törzse 18. Az ízeltlábúak törzse: rovarok osztálya 19. Az ízeltlábúak törzse: rákok és pókok osztálya 20. A halak osztályai 21. A kétéltűek osztálya 22. A hüllők osztálya 23. A madarak osztálya 24 Szövetek sejttípusai. kép a lexikonba » Nevezd meg az ábrázolt sejtalakokat! kép a lexikonba » Figyeld meg a sejt fő alkotóit, és ismertesd a sejt életében betöltött szerepét! Adatlap Állati és növényi sejt, sejtszervecskék