Home

A felvilágosodás a forradalmak és a polgárosodás kora

A szakdolgozatom alapvetően azzal a céllal íródott, hogy megvizsgáljam, miként lehet minél inkább színesen, érdekesen, a diákokhoz közelebb hozva tanítani A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora című témakört, amely a felvilágosodástól kezdve a forradalmakon átívelve kitér még a polgárosodás folyamatára is Európában A szakdolgozatom alapvetően azzal a céllal íródott, hogy megvizsgáljam, miként lehet minél inkább színesen, érdekesen, a diákokhoz közelebb hozva tanítani A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora című témakört, amely a felvilágosodástól kezdve a forradalmakon átívelve kitér még a polgárosodás. Újkor- A felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora (2) Újkor- Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon (6) Újkor- A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon (1 A felvilágosodás és a forradalmak kora . A felvilágosodás eszméi . A felvilágosodás előzményei: - A XVII-XVIII. században bontakozott ki a felvilágosodás eszme áramlata Európában. - Kiváltó okai: a fennálló rend kritikája (pl. az abszolutizmus korszerűsítésének igénye) A felvilágosodás a forradalmak és a polgárosodás kora. a(z) 10000+ eredmények a felvilágosodás a forradalmak és a polgárosodás kora. A francia forradalomKeresztrejtvény. szerző: Csernusne. 6. osztályTörténelemA forradalmak és a polgárosodás Európában. A forradalmak és a polgárosodás kora Szókereső

A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora

A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora - Sziasztok! Valaki letudná írni röviden a következő fogalmakat és személyeket? Köszönöm szépen a segítséget! -felvilágos.. A felvilágosodás kora (XVIII. század) KÖVETELMÉNYEK Tematikai egység Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora Órakeret 15 óra Előzetes tudás A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca; a francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari forradalom találmányai. Fogalmak, adato Start studying Felvilágosodás, a forradalmak és polgárosodás kora. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools A polgárosodó a polgárság kialakulása a polgári, valamint az emberi jogok megszerzése még mindig tart a folyamat. A civil társadalom jellemzői fejleszteni, hogy az uralkodó elméletek 17-18. században létrehozott, az utópia, a gyakorlati politika alapján, az ideológia, a változás A tér és ábrázolása; Az idő; A természeti környezet és jelenségei; A társadalmi-gazdasági tér szerveződése és folyamatai; A földrajzi tér regionális szerveződése; A globális kihívások lokális és regionális forrásai; Fizika. Kölcsönhatás. A kölcsönhatás fogalma, fajtái. Anyag és mező

A felvilágosodás és a vallás: A felvilágosodás hívei harcot indítottak régi értékek, hagyományok ellen Isten megteremtette a világot, de a működésébe nem avatkozik bele (deizmus) támadták az egyházat, mert úgy tartották félrevezeti a tudatlan népet Voltaire szükségesnek tartotta a vallás Szellemi forradalom - a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus (ésszerűség

Forradalmak és polgárosodás kora Európában

start studying ÉvszÁmok - a felvilÁgosodÁs, a forradalmak És a polgÁrosodÁs kora. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Searc Tanulási célok. Ebből a tanegységből megtudod, hogy a XVIII. század nagy szellemi irányzata, a felvilágosodás mennyire hatotta át a korabeli Franciaország és Európa életének egészét. Megismersz néhány jelentős gondolkodót, véleményüket a világ dolgairól. Találkozol a kor legolvasottabb, legismertebb könyvsorozatával 11. évfolyam: Felvilágosodás és a forradalmak kora (1714- 1849) Nevek: Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Frigyes, II. Katalin , XVI A felvilágosodás a forradalmak és a polgárosodás kora fogalmak. A felvilágosodás és a forradalmak kora (1789-1848) Összefoglalás Személyek Diderot, Locke, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, II.(Nagy) Frigyes, II. (Nagy Összefoglalés és ellenőrzés III. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora (15 óra) 31. Szellemi forradalom - a felvilágosodás; 32. Anglia és amerikai gyarmata; 33. A hatalmi egyensúly százada; 34. Meghíúsult reformok és forradalom Franciaországban; 35. Kísérlet az alkotmányos monarchia megszilárdítására; 36

Történelem 10 by Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola

A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás korszaka A felvilágosodás fogalma? (1689-1789) az ész... Kettős forradalom kora és eredményei? A korszakot a napóleoni háborúk után a Bécsi Kongresszus, a Szent Szövetség, az 1820-30-as évek forradalmi mozgalmai és az 1848-as A felvilágosodás és a forradalmak kora - fogalmak. 2008.12.01. Alkotmány: valamely ország alaptörvényeinek összessége, amely rögzíti az illető ország társadalmi berendezkedését, az állami szervek működési rendjét, valamint az állampolgárok jogait és kötelességeit. Baloldal: a francia forradalom idején a Konvent. TÖRTÉNELEM 10. - III. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora. III. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora 1. Válaszoljon a forrást elemző kérdésekre

Újkor- A felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kor

III. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora *30.óra. Január első hét. 21. Szellemi forradalom - a felvilágosodás. 112/3, 114/10, 115/12. Középszint: A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján.. 6. osztály IV. téma: A forradalmak és polgárosodás kora Európában. Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! Vissza a tematikához gombra kattintva visszajut a témákhoz! vissza a tematikához. IV. téma: A forradalmak és polgárosodás kora Európában. 27. A francia forradalom 28 A felvilágosodás kihat: a politikai rendszerek felépítésére is, a polgárság(harmadik rend) egyre inkább öntudatra ébred; az ipari forradalom szoros összefüggésben áll a felvilágosodás irányzatával, megfogalmazódik az a gondolat, hogy a tudomány és a technológia fejlődése révén minden probléma megoldhatóvá válik A XVII. századi Angliában egy új eszmeáramlat jelent meg, a felvilágosodás. Ez a XVIII. században elterjedt és kiteljesedett Franciaországban, majd az egész kontinensen. A felvilágosodás tehát a XVIII. század meghatározó korszelleme. Nyitott, volt mert bizonyos kérdésekben viták voltak. A viták mellet azonban számos közös vonás is van, mint például az empirizmus. A polgárosodás nemzetközi folyamata. Az európai polgárosodás folyamata a korai középkorban kezdődött, s a polgár a francia forradalmat követő átalakulás folyamán lett teljes jogú alanya a polgári vagy civil társadalomnak. A választójogi törvények kiterjesztése során, a XIX. század második felében és a XX. század elején lett a polgárság univerzális igény a.

Tananyag: A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora. A lecke címe: A 19. század uralkodó eszméi. Előkészítés. Az órára való felkészülés fázisában elő kell készíteni a módszer alkalmazásához szükséges eszközöket: csoportmunkához berendezett terem, tankönyv, füzet, íróeszköz. Szükséges idő. Tematikai egység Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora Órakeret. 18 óra Előzetes tudás A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca; a francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari forradalom találmányai Újkor - Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora • A XIX. század eszméi Újkor - A nemzetállamok és a birodalmi politika kora • A II. ipari forradalom társadalmi hatásai • Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban Újkor - A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországo A FELVILÁGOSODÁS, A FORRADALMAK ÉS A POLGÁROSODÁS KORA 21. Szellemi forradalom-a felvilágosodás 112 22. Anglia és amerikai gyarmata 117 23. A hatalmi egyensúly százada 122 24. Meghiúsult reformok és forradalom Franciaországban 127 25. Kísérlet az alkotmányos monarchia megszilárdítására 13 A FELVILÁGOSODÁS ELŐTT a magyar kultúra provinciális7 volt. Az írók különböző nyelvjárásokban írtak, nem volt irodalmi élet, magyar nyelvű sajtó és színház. Ennek a provinciális, elmaradott állapotnak a megszüntetését, és egy polgárosult kulturális élet megteremtését tűzték ki célul felvilágosodás kori íróink

A felvilágosodás és a forradalmak kor

 1. View IV. A FORRADALMAK ÉS A POLGÁROSODÁS KORA EURÓPÁBAN - B csoport (6. osztály témazáró feladatlap).docx from HISTORY MISC at Tunku Abdul Rahman University College, Kuala Lumpur. TÉMAZÁR
 2. Újkor - Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora • A XIX. század eszméi Újkor - A nemzetállamok és a birodalmi politika kora • A II. ipari forradalom társadalmi hatásai • Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban Újkor - A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarország
 3. A társadalmi és politikai forradalmak gyakran intézményesülnek, amikor a forradalom eszméi, jelszavai és személyiségei a forradalom után hosszabb idővel is kiemelkedő szerepet töltenek be a politikai kultúra terén az országban. Az intézményesülés a forradalom által megalakult kormány legitimációját erősíti
 4. Ezekre és még sok más kérdésre keresték a választ a felvilágosodás nagy gondolkodói. A XVIII. századi gondolkodók nélkül nem jutott volna el a világ a demokráciák létrejöttéhez, az emberi alapjogok tisztázásához, a modern gondolkodáshoz. Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora. Szükséges eszközök
 5. 4 i. a kora újkor története Előszó.. 3 i. a kora újkor története 1. A nagy földrajzi felfedezések . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora. III. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora 1 1748. A törvények szelleméről [Montesquieu által írt könyvben fogalmazzák meg először a hatalmi ágak szétválasztását: törvényhozó, végrehajtó, bírói.] 1762
 7. A kora újkor története A kora újkor története Magyarországon A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora Az újjáépítés kora Magyarországon A reformkor A témához kapcsolódó fogalmak és topográfiai ismeretek. Sopron, 2015. július 01. Szabó Miklósn

A kora újkor történetének fogalmai. Fogalmak és adatok a dualizmus korából Terítéken a felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora! Vállalkozzunk! Kattints a leírásnak megfelelő vállalkozási forma nevére!. den kedden 14 és 16 óra között. Oktatott tantárgyak 2017/2018. tanév első félév Újkor- A világ és Európa a kora újkorban (7) Újkor- Magyarország a kora újkorban (4) Újkor- A felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora (2) Újkor- Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon (6) Újkor- A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon (1) Újkor- Az első világháború (1 és a frígiai sapka, amely a szabadság jelképévé vált a francia forradalom idején Életünket és vérünket! Jelenet a pozsonyi országgyûlésen, 1741-be

A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora (15 óra) 31 23. Élet és halál a török háborúk korában; 24-25. A Rákóczi-szabadságharc; 26-27. Összefoglalás és ellenőrzés; III. A felvilágosodás a forradalmak és a polgárosodás kora. 28. Szellemi forradalom, a felvilágosodás; 29-30. Anglia és amerikai gyarmata; 31 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora A felvilágosodás. A felvilágosult abszolutizmus. Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában. Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása. A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rendszere

A FORRADALMAK ÉS A POLGÁROSODÁS KORA EURÓPÁBAN - A csoport (6. osztály témazáró feladatlap).docx. 3. Megoldókulcs - II. A VILÁG ÉS EURÓPA A KORA ÚJKORBAN - B. csoport.docx. Tunku Abdul Rahman University College, Kuala Lumpur. a felvilágosodás viszont alapvető jogokról beszélt. 2 Az ipari forradalmak kora nem pusztán új találmányokat, érdekességeket adott a világnak, hanem átformálta az egész gazdasági-társadalmi berendezkedést, s alapját adta a mai kényelmes, gépesített életünknek. Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora. A nemzetállamok és a birodalmi politika kora. Szükséges Felolvassuk a kijelentéseket, és a tanulók jelölik a vonalon, hogy mit is gondolnak róla, majd a csoportban ez alapján sorakoznak fel. A hajlított vonal azt jelenti, hogy az egyetértés vonalon álló diákok az egyet nem értők felé fordulnak, az ellentétes véleményt képviselők pedig szemben állnak egymással - A Rákóczi-szabadságharc kitörése Magyarország története 22. - Ónodtól a nagymajtényi síki A kora újkor története A kora újkor története Magyarországon A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora Az újjáépítés kora Magyarországon A reformkor A témához kapcsolódó fogalmak és topográfiai ismeretek. A 18-19. sz. a felvilágosodás eszméi mellett új találmányokat is adott a világnak, átformálva a világgazdaságot és alapját adva mai kényelmes, gépesített életünknek. A Törikalauz célja bemutatni az ipari forradalmak előzményeit, történetét, főbb találmányait és mindezek társadalmi hatásait

A felvilágosodás a forradalmak és a polgárosodás kora

A Forradalmak És A Polgárosodás Kora Európában - A Csoport (6. Osztály Témazáró Feladatlap) Enviado por Guru12. 94% (17) 94% consideraram este documento útil (17 votos) 9K visualizações. 3 páginas. Dados do documento clique para ver informações do documento. Descrição A felvilágosodás kora Európában (A polgári kultúra kezdetei) Az angol polgári forradalom megmutatta a kivezető utat a feudalizmus válságából, s a világtörténet új korszakát nyitotta meg. Anglia a polgári fejlődés vezető országa lett, gazdasági-társadalmi rendje, szellemi élete nagy hatással volt az európai országokra A forradalmak és a polgárosodás kora Európában . ähnliche App erstellen. Kopie dieser App erstellen neue leere App mit dieser Vorlage erstellen weitere Apps mit dieser Vorlage anzeigen. merken in Meine Apps QR-Code. Über diese App: Bewerten Sie diese App: (0) Eingestellt von: Márta Farkas Forradalmak és a polgárosodás kora Európában. cintianagypal kérdése 80 1 éve. Egészítsd ki az állitásokat Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést. Történelem házi feladat . 0. Általános iskola / Történelem. Válasz írása Válaszok 2. ivett19791222 válasza 1 éve.

A felvilágosodás és a forradalmak kora I. Évszámok 1748 - Montesquieu - A törvények szelleméről 1700-1714 - spanyol örökösödési háború 1774-1793 - XVI. Lajos (francia uralkodó) 1740-1748 - osztrák örökösödési háború (Poroszország - Ausztria) 1756-1763 - a hétéves háború. Forradalmak és a polgárosodás kora Európában - témazáró dolgozat. 6.b: 56. óra (04. 11.) és 6.a: 55. óra (04. 11.) Digitális témahét (6.b: Gárdonyi Géza nyomában, valóság és fikció az Egri csillagok című regényben - projekt; 6.a: Ki tud többet? - játékos interaktív feladato 6. évfolyam-Forradalmak és polgárosodás kora Európában VisszaMűveletekÁtrendezés variációk alapjánExport (pdf)Export (xml) Az egységesülő Európa Diktatúra előzmény Leverés mezőgazdaság Október 23. Rákosi korszak Szabadságharc Társadalom Tervgazdaság. Aktív A forradalmak és polgárosodás kora Európában 1769. Watt gőzgépe, az ipari forradalom kezdete A 18. századtól kezdődően az új technikai találmányoknak köszönhetően robbanásszerű fejlődés játszódott le az iparban. Ezért nevezik ezt a korszakot az ipari forradalom korának

Beltéri csúszdapark, a napfényfürdő aquapolis

Felvilágosodás, a forradalmak és polgárosodás kora

I. A világ és Európa a kora újkorban 68 II. Magyarország a kora újkorban 78 II. félév III. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora 90 IV. Az újjáépítés kora Magyarországon 100 V. Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 10 A felvilágosodás kora Lelohadt a lélek dolgai iránti érdeklődés, az emberek gondolkodni akartak, és úgy látták: az eszükkel többre jutnak el, mint a hitükkel. A természettudósok sok mindent felfedeztek, a filozófusok mindent megmagyaráztak, és azt mondták: a tudás, a természet és társadalom törvényei kialakítják. A forradalmak és a polgárosodás kora; Selection File type icon File name Description Size Revision Time User; Összefoglalás forradalmak kora MOZAIK.docx Megtekintés Letöltés.

A felvilágosodás a forradalmak és a polgárosodás kora témaz

IV. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora 31. Szellemi forradalom - a felvilágosodás 32. Anglia és amerikai gyarmata 33. A hatalmi egyensúly százada 34. Meghiúsult reformok és forradalom Franciaországban 35. Kísérlet az alkotmányos monarchia megszilárdítására 36. A forradalom zsarnoksága 37 Újkor - Magyarország a kora újkorban (9) Újkor - Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora (6) Újkor - Az újjáépítés kora Magyarországon (2) Újkor - Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon (5) Újkor - A nemzetállamok és a birodalmi politika kora (11 II A forradalmak és a Szent Szövetség kora 21 1 23 A polgárosodás kora, forradalom és szabadságharc Magyarországon 18 2 20 Nemzetállamok kialakulása. Magyarország története a szabadságharc leverésétől a kiegyezés megkötéséig 15 1 16 Év végi összegzés - 1 1 Évfolyam összesen 65 7 7

Fölfedezők és hódítók A fölfedezések hatása Reformáció és katolikus megújulás_01 Reformáció és katolikus megújulás_02 Küzdelem a tengerekért Vasbordájúak serege Fényes uralkodói udvarok Az ész kora: a felvilágosodás Amerika a XVIII. században Nemzet születik: USA Összefoglalá A forradalmak és a polgárosodás kora Európában 6. osztály 1. Tudni kell a francia forradalom szakaszainak sorrendjét! (Segít a korábbi írásbeli felelet.) 2. A témakör fontosabb fogalmai 3. Vaktérkép a napóleoni háborúk Európájáról - nagyabb napóleoni csaták helye 4. Ki kicsoda A gyászos évtized, Artikuláris gyülekezetek kora; Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc küzdelmei; A pietizmus és a felvilágosodás követői Magyarországon; II. József türelmi rendelete; A 19. század: forradalmak és elvilágiasodás A francia forradalom és következményei, egyház és társadalom különválása A Szent Szövetség kora; 7. A polgárosodás kora Magyarországon. Magyarország a napóleoni háborúk korában; A reformkor hajnalán; Az első reformországgyűlés; Kossuth Lajos politikai tevékenysége; Magyarország fejlődése az 1840-es években; 8.Az 1848-49-es szabadságharc. Az 1848. évi forradalmak Európában; Az áprilisi. Újkor - Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora (6) Újkor - Az újjáépítés kora Magyarországon (2) Újkor - Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon (5 A kora újkor története (Európa a XVI-XVII. században) vázlat . I

Írásbeli: Teszt, esszé A felvilágosodás és a forradalmak kora (1714-1849) (a felvilágosodás és a Nagy Francia Forradalom, az ipari forradalom és következményei, az USA születése és alkotmánya) Az újjáépítés kora Magyarországon (1711-1820) (Mária Terézia és II. József) A reformok és a forradalo 7. Kedd: április 28. Forradalom az iparban és a mezőgazdaságban. M5 április 17-i műsora: A ipari forradalom. Zanza Tv: Újkor - Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora Témakör címe: Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora (1700-1849) Óraszám: 27 Ismeretek Lehetséges kapcsolódási pontok A felvilágosodás. Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. A felvilágosult abszolutizmus. Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában. Egyezmények, szövetségek A feltörekvő polgárság eszmerendszere, ideológiája. Angliából indult, és a XVIII. századi Franciaországban teljesedett ki. A 18. században több stílusirányzat élt egymás mellett (késő barokk, rokokó, klasszicizmus, szentimentalizmus), mégis a korszakot egy összefoglaló névvel szokás megjelölni: a felvilágosodás kora A középkor (7) A magyarság története a kezdetektől 1490-ig (7) Újkor - A világ és Európa a kora Újkorban (6) Újkor - Magyarország a kora újkorban (9) Újkor - Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora (6) Újkor - Az újjáépítés kora Magyarországon (

A világ és Európa a kora újkorban 12 Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon (1711-1790) 11 Magyarország a kora újkorban 14 A forradalmak és a Szent Szövetség kora (1789-1848) 21 Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 15 A polgárosodás kora, forradalom és IV. Forradalmak és polgárosodás kora Európában TÉMA DIREKTCÍM A francia forradalom FRA_forr. A királyság megdöntése Franciaországban Napóleon és a napóleoni háborúk Napoleon__OFI A francia forradalom hatása Történelemformáló eszmék A Szent Szövetség kora Szent Szövetsé A FORRADALMAK ÉS A POLGÁROSODÁS A POLGÁROSODÁS KORA 11. A fölfedezések hatása 44 MAGYARORSZÁGON 12. Reformáció és katolikus megújulás 47 34. Magyarország a napóleoni háborúk Az ész kora: a felvilágosodás 66 37. Más úton egy cél felé: Széchenyi István 17. Nemzet születik: az és Kossuth Lajos 15 A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján; Magyarország a kora újkorban (1490-1790) A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. A várháborúk (1541-1568). Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete. A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei

A forradalmak és a polgárosodás kor

A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából; irodalmi élet, Katona József: Bánk bán TK. 10. II. kötet: 33-51. 5. anyagrész Témakör Oldalszám Kölcsey Ferenc (Elfojtódás, Vanitatum vanitas, Himnusz, Zrínyi második éneke, Parainesis) Vörösmarty Mihály (Csongor és tünde, Szózat, a Guttenberg államtípus és század: rendi monarchia (Xiii-Xvi. század) államtípus és század: antik demokrácia, ókori görögország államtípus és század: hűbéri állam (Xi-Xiii. század) 7. a: ókori görögország - Niké-templom (a kr. e. v. sz. közepe) - ión oszlopok használat Az ész kora: út a felvilágosodáshoz - a középkor tudományos gondolkodása a tekintélyre épült - 16-17. század gyakorlati kísérletek - Kopernikusz, Galileo Galilei - világgazdaság - a polgárság megerősödése - 18. század a felvilágosodás kora - a felvilágosodás képviselői szólás- és vallásszabadságot hirdette I. A világ és Európa a kora újkorban. II. Magyarország a kora újkorban. III. Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora. IV. Az újjáépítés kora Magyarországon. V. Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon. 1. Legyen képes a tudományos anyaggyűjtés alapjait elsajátítani. 2

A világ és Európa a kora újkorban 1. A földrajzi felfedezések. 2. Vallási újítók (reformáció és katolikus megújulás). 3. Fényes uralkodói udvarok. 4. Az európai hatalmak és a gyarmatok, az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és a nemzetállamok kora 1. Az ipari. A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája 6.3. A XIX. század eszméi 6.4. Az ipari forradalom és következményei 6.5. Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón 6.6. Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországo 67 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914) À A papokat és püspököket választhatóvá tették. À Mivel az egyház ellenállt a világi alkotmány bevezetésének, a katolikus hívők egy része, különösen a parasztság a forradalom ellen fordult, ugyanakkor foko- zódott a forradalmárok egyház- és vallásellenessége is

Évszámok - a Felvilágosodás, a Forradalmak És a

 1. A munkafüzet Száray Miklós Történelem III., középiskolák, 11. évfolyam című tankönyvéhez készült. Célja a tankönyvi leckék alaposabb, változatosabb és..
 2. 8 5. 6 A Kr. e. VI. században Indiában kialakult vallás alapítójának szobra. 1 Uralkodói temetkezési hely; a legszebbek Gízában láthatók. 2 Az ázsiai hunok betörése ellen épített fal, amely a világűrből is látható. 5 Pusztító és újjáteremtő indiai isten szobra. 4 Csin si Huang-ti császár síremlékének agyagkatonái. 3 A mezopotámiai városállamok.
 3. Magyarország államszervezete a XVIII. században: - Az államszervezet rendszere a rendi dualizmus: az uralkodó és a rendek együtt kormányoznak, Magyarország a birodalom része, de független állam, királyi felségjogok: had-, pénz- és a külügy, a rendek akarata az országgyűlésen és a irályi vármegyékben érvényesült

A felvilágosodás zanza

FI-504011001_Tortenelem_10_TK_NKP-Flip eBook Pages 101

 1. Okos Doboz digitális gyakorló feladatok alsó és felső
 2. Történelem 6osztály témazáró a forradalmak és a
 3. Felvilágosodás kor
 4. Okos Doboz digitális feladatgyűjtemény - 10
Mi a 3 hatalmi ág — hatalmi ágazat egy jól definiált fogalomHellász térkép - az ókori hellász (teljes vázlat) az ókori1848 forradalom előzményei, az 1848-as forradalom előzményei

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában témakör

 1. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás korszaka
 2. A felvilágosodás és a forradalmak kora - fogalma
 3. Történelem 9-10 by Szolnoki Műszaki Szakközép- és
 4. Kérdések - A forradalmak és a polgárosodás kora Európában